امنیت سیستم غذایی جهان در گرو تولید پایدار

ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم. با رشد جمعیت، با تغییر در رفتار مصرف، با بحران آب و هوا، شما چگونه امنیت تولید مواد غذایی خود را تأمین می کنید؟ راز واقعی تولید پایدار است.


دریافت
۵۷ MB

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.