مرور رده

اقتصاد ایران

ایران از لحاظ گازرسانی در دنیا اول است

روحانی، رییس جمهور با تاکید بر این که ایران از لحاظ گازرسانی در سطح دنیا به عنوان اولین کشور قرار دارد گفت: کاری است که شرکت گاز و وزارت نفت در کشور انجام داده و موجب افتخار است.

دولت آینده و اقتصاد بخش خصوصی آذربایجان شرقی

تبریز- «آذربایجان شرقی دارای بخش خصوصی باانگیزه است ولی سرمایه گذاران این استان همواره نگرانی‌های دارند» این بخشی از یادداشت محمد کلامی عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی برای…