مرور رده

اقتصاد ایران

یارانه دادن اقتصاد به سیاست باید متوقف شود

شافعی، رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران با یک درمان سرپایی و اورژانسی درمان نمی‌شود، اصلاح سیستم پاداش دهی و توقف یارانه دادن اقتصاد به سیاست را ضروری عنوان کرد.

وبینار بازار چین برگزار شد

وبینار بازار چین با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و با حضور شرکت‌های اصفهانی برگزار شد.

نحوه توزیع یارانه انرژی باید تغییر کند

حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه جهش قیمت ارزی و کاهش ارزش پول ملی باعث مشکلاتی شده تأکید کرد: ما برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید مدل توزیع یارانه را اصلاح کنیم.