مرور رده

اقتصاد جهان

ارزش دلار در بازار جهانی رشد کرد

روز سه شنبه دو جلسه مهم در امریکا برگزار شد. یک جلسه در مجلس نمایندگان با حضور رییس فدرال رزرو امریکا بود و جلسه دوم بین رییس فدرال رزرو امریکا و رییس فدرال رزرو ایالت نیویورک برگزار شد.

«یک کمربند_یک جاده» به هژمونی اقتصادی امریکا پایان می دهد|طرح بایدن روسیه و چین را محدود می‌کند

«دکتر قادر ایرتچ چلیک» ضمن بیان این که یک مبارزه جهانی بین آمریکا و چین و یک رقابت دیگر میان امریکا و روسیه وجود دارد، می گوید: طرح اخیر بایدن دو کشور را محدود کرده و این رقابت را خنثی می…