مرور رده

بورس

معاملات خرداد ۱۴۰۰ در بورس کالا رکورددار شد

در خرداد امسال، ۳ میلیون و ۵۹۳ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۴۲ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالا داد و ستد شد که در مقایسه با اردیبهشت به ترتیب رشد ۲۲ و ۸ درصدی را تجربه کرد.

معاملات خرداد ۱۴۰۰ در بورس کالا رکوردار شد

در خرداد امسال، ۳ میلیون و ۵۹۳ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۴۲ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالا داد و ستد شد که در مقایسه با اردیبهشت به ترتیب رشد ۲۲ و ۸ درصدی را تجربه کرد.