مرور رده

بورس

امیدوارم در دوره جدید تورم را با نظام بانکی کنترل نکنند| پیشنهاد ستاد هماهنگی برای بازار سرمایه

میرمعینی تحلیل‌گر بازار سرمایه می‌گوید: اگر ارکان بازار سرمایه و زیر ساخت‌های آن بهبود پیدا کند، لازم نیست که برای کنترل تورم بازار پولی را دستکاری و نقدینگی مثل فنر در این بانک‌ها جمع کنیم.

بر روی سهام دلاری سرمایه گذاری کنید

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه جو انتخاباتی بر بازار حاکم شده است، گفت: ابهام‌های بازار همچنان پابرجا مانده‌اند، اما باز هم باید برای جلب اعتماد سهامداران تلاش کرد.

هنوز برنامه‌ای برای بورس در دولت جدید وجود ندارد | امیدوارم تورم را با نظام بانکی کنترل نکنند

میرمعینی تحلیل‌گر بازار سرمایه می‌گوید: اگر ارکان بازار سرمایه و زیر ساخت‌های آن بهبود پیدا کند، لازم نیست که برای کنترل تورم بازار پولی را دستکاری و نقدینگی مثل فنر در این بانک‌ها جمع کنیم.