مرور رده

خودرو

اتوبوس آتروس ایران خودرو ۴ ستاره شد

براساس نتایج ارزشیابی خودروهای تجاری ساخت داخل توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، اتوبوس آتروس ایران خودرو دیزل موفق به دریافت چهار ستاره کیفیت شد.

نارضایتی مردم از طرح‌های فروش خودرو| اخذ مالیات سوداگران را از بازار چهارچرخ‌ها حذف می‌کند

طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر بسیاری از خریداران با هدف سوداگری وارد بازار خودرو می‌شوند که باید با اعمال سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات از حضور دلالان جلوگیری کرد.