مرور رده

راه و مسکن

روند ادامه دار کوچک تر شدن حباب و ریزش قیمت مسکن| رکود بازار در مناطق شمالی تهران بیشتر از جنوب

کارشناسان اقتصاد مسکن می گویند در صورتی که شرایط فاکتورهای بیرونی موثر بر روند بازارها از جمله بازار مسکن همچون دو ماه ابتدایی سال باشد روند کوچک تر شدن حباب و ریزش قیمت مسکن ادامه دار باشد.