مرور رده

راه و مسکن

رفع تعرض از ۲۱۳ هکتار اراضی دولتی

خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع ۶۱۹ مورد تعرض و رفع فوری آنها در زمین‌های دولتی به مساحت بیش از ۲۱۳ هکتار در فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.