مرور رده

علم و فناورری

مزارع برق خوار؛ کاسبی جدید مرغ‌ها

ساری- با بقیه مزارع تولید متفاوت هستند و به جای رونق به اقتصاد ضربه می زنند و میلیون ساعت انرژی را می بلعند، این است حکایت کسب و کار ارز دزدها.