مرور رده

علم و فناورری

۷ نکته بازاریابی در عصر دیجیتال

امروزه، مجریان دیجیتال مارکتینگ با چشم اندازی کاملا متفاوت با آنچه ۱۰ سال پیش وجود داشت مواجه شده اند و به همین دلیل باید برای انجام امور خود با عصر دیجیتال هماهنگ شوند.