مرور برچسب

#اتاق بازرگانی ایران

یارانه دادن اقتصاد به سیاست باید متوقف شود

شافعی، رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران با یک درمان سرپایی و اورژانسی درمان نمی‌شود، اصلاح سیستم پاداش دهی و توقف یارانه دادن اقتصاد به سیاست را ضروری عنوان کرد.

نظام اداری کشور باید چابک شود

خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند به مجموعه اقداماتی اشاره می‌کند که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از سوی دولت جدید مورد توجه قرار بگیرد.