مرور برچسب

#بازنشستگان

فراخوان برای انتخاب بازنشستگان نمونه سال ۱۴۰۰

مرتضایی فرد، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: بانک اطلاعات نخبگان جهت ثبت نام داوطلبان انتخاب بازنشسته برگزیده ملی و استانی از امروز چهارشنبه ۲۶خرداد فعال شده…