مرور برچسب

#بیکاری

گسترش بیکاری در آمریکا

در حالی که تمرکز دولت جو بایدن بر بازگرداندن شهروندان این کشور به کارهایشان متمرکز شده است، گزارش جدید نشان می‌دهد چهار میلیون آمریکایی در ماه آوریل از مشاغل خود استعفا کردند.

برای رفع مشکل بیکاری فقط حرف میزنیم

کاتب، نماینده ادوار مجلس عنوان کرد: اهتمام برای حل مشکل اشتغال در دولت و شخص رییس جمهور وجود نداشته و برای رفع بزرگترین انتظار مردم که مشکل بیکاری است و فقط حرف آن را میزنیم، کاری انجام نشده…