مرور برچسب

#دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

­تسهیل واردات دارو و واکسن از مناطق آزاد

شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که با شورای عالی مناطق آزاد تجاری داشتیم بعد از این واردات دارو و واکسن تحت نظارت سازمان غذا و دارو در این مناطق تسهیل می شود.