مرور برچسب

#سازمان بورس و اوراق بهادار

بورس حباب ندارد

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس حباب ندارد.