مرور برچسب

#صادرات

هنگ‌کنگ، کشور اول صادرات قطعات الکترونیکی

براساس این نمودار گرافیکی که بر مبنای آمار سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی تهیه شده است، کشورهای هنگ کنگ و چین بیشترین میزان صادرات مدارهای مجتمع و قطعات الکترونیکی را دارا هستند.