مرور برچسب

#علیرضا زاکانی

تحول مدیریتی نخستین نیاز صنعت خودرو

زاکانی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در صنعت خودروسازی در ابتدای امر نیازمند تحول مدیریتی هستیم و در مرحله بعد نیازمند اتصال بین دانش و صنعت.

تأسیس بانک ویژه معیشت و نیازهای اساسی مردم

زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اکنون من صدای غارت‌شدگان هستم چراکه دیده‌ام چگونه یک شبکه فساد راه‌اندازی کرده و کرده‌اند، بر همین اساس ما پنجه در پنجه مفسدان قرار داده‌ایم.